Om oss

Krumbukt

 

Åsa Hummel & Maja Stenram

 

 

 

Åsa Hummel

 

Åsa Hummel är utbildad på Ingesunds musikhögskola i Arvika till musik och blockflöjtspedagog.

Som blockflöjtist har hon inte bara undervisat elever utan även musicerat mycket själv.

Under många år turnerade hon runt om i landet med Maria Östs Trio och spelade musikteater och gav konserter för barn med tonvikt på svensk folkmusik.

Hon arbetar även som musik- och blockflöjtspedagog inom Kulturskolan i Stockholm.

Åsas specialinriktning just nu är musik för barn i de lägre åldrarna. Hon arbetar mycket med barn i förskoleåldern och lågstadiet.

Det gör att hon har en stor vana vid att möta den publik som Musikteater Krumbukt vänder sig till.

 

 

 

Maja Stenram

 

Maja är rytmiklärare, utbildad på KMH,

Kungliga musikhögskolan i Stockholm.

Hennes huvudinstrument är bas och hon har i alla år kombinerat att vara pedagog och musiker.

Hon har spelat storbandsjazz, rock och popmusik samt visor, vilket har inneburit att hon spelat i vitt skilda sammanhang som på baler, after-ski och för patienter på vårdhem.

 

Som rytmikpedagog har Maja intresserat sig för

s k "estetiska lärprocesser".

Det innebär helt enkelt att man använder flera kanaler vid inlärning: musik, rörelse, bild och drama.

Ett projekt med MusikMatte ledde vidare till ett intresse för hur läsinlärning kan underlättas.

En idé som grott länge blev verklighet genom Rebussånger,

en bok som riktar sig till barn som ännu inte lärt sig läsa.

Genom den hoppas hon kunna hjälpa dem att knäcka läskoden.

 

Nu finns även Rebussånger som föreställning med Musikteater Krumbukt!

 

 

Om Krumbukt

 

Åsa och Maja bildar Musikteater Krumbukt.

De har i många år spelat för barn i de yngre åldrarna:

förskoleåldern och lågstadiet.

 

Här är exempel på några av de samarbeten de gjort genom åren.

Krumbukt har spelat för barn som vistas på sjukhus genom

Landstingets projekt Kultur i Vården.

 

De har genom projekt med Länsmusiken gjort turnéer runt om i landet:

Länsmusiken i Västmanland

Länsmusiken i Dalarna

Länsmusiken i Södermanland

Nord-östra Skåne

 

Vi spelar på bibliotek runt om i Stockholm och övriga landet.

Förskolor och skolor bokar oss för att vi ska komma och spela för dem.

Kommuner har även använt oss i Skapande Skola-projekt.

 

Kontakta oss så berättar vi mer!